ΠΡΟΦΙΛΗ εταιρεία ΑΡΠΑ ιδρύθηκε το 1922 και ασχολήθηκε   με κατασκευή και επισκευή γεωργικών εξαρτημάτων και μεταλλικών κατασκευών.
Από το 1956 ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή   γεωργικών εργαλείων  και μηχανημάτων δικής της σχεδίασης   .
Σήμερα  έχοντας περάσει  πλέον  στα χέρια τρίτης γενιάς έχει εξελιχθεί  και προσαρμοστεί στις  ανάγκες της σύγχρονης  γεωργίας.

    

Ασχολείται κυρίως με την κατασκευή πάσης φύσεως μηχανημάτων  και ειδικής καλλιέργειας γεωργικών εργαλείων για δενδροκαλλιέργεια, σπορά, αμπελοκαλλιέργεια και βαθιές αρώσεις.  

Προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση στην πελατεία της και λύσεις για ξεχωριστές περιπτώσεις προβλημάτων.  
Διαθέτει ευέλικτο επιτελείο ειδικών και άριστα καταρτισμένο προσωπικό, με μακρόχρονη πείρα στα γεωργικά μηχανήματα.  

Λειτουργεί με τις πλέον σύγχρονες ποιοτικές απαιτήσεις.  
Προς το παρόν συνεργάζεται με αντιπροσώπους στην Ελλάδα, αλλά άμεση προοπτική της είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της και η εξαγωγή των προϊόντων της στο εξωτερικό.