ΠΡΟΦΙΛ



Η εταιρεία ΑΡΠΑ ιδρύθηκε το 1922 και ασχολήθηκε   με κατασκευή και επισκευή γεωργικών εξαρτημάτων και μεταλλικών κατασκευών.
Από το 1956 ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή   γεωργικών εργαλείων  και μηχανημάτων δικής της σχεδίασης   .
Σήμερα  έχοντας περάσει  πλέον  στα χέρια τρίτης γενιάς έχει εξελιχθεί  και προσαρμοστεί στις  ανάγκες της σύγχρονης  γεωργίας.