Κατηγορίες

Άροτρα τύπου Πολύυνου

Tα άροτρα αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται για δενδροκαλλιέργεια, σπορά, δεύτερη άρωση. Προσαρμόζονται σε όλους τους τύπους εκλυστήρων από 16 PS έως 90 PS.  

Αυτού του τύπου τα άροτρα προσφέρονται επίσης σε 8" και 9", ανάλογα πάντα με την απαίτηση της καλλιέργειας και την ιπποδύναμη του ελκυστήρα.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: