Κατηγορίες

Καλλιεργητής

Καλλιεργητής είναι ένα βοηθητικό εργαλείο ελαφράς καλλιέργειας (φρεσμαρίσματος του εδάφους). Συνιστάται (χρησιμοποιείται) συνήθως για περιοχές με πετρώδη εδάφη.  

Στον στάνταρ εξοπλισμό προσφέρονται με 2 ελατήρια Φ10 χιλ. ανά σώμα (σταβάρι).  

Όλοι οι τύποι των παραπάνω καλλιεργητών είναι δυνατόν να κατασκευαστούν με μεγαλύτερης αντοχής πλαίσιο, καθώς και με 3 ή 4 ελατήρια ανά σώμα (σταβάρι).

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: