3υνα Άροτρα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

3υνο 10'' με κοιλοδοκό

Πλάτος αρώσεως: 75 cmΒάθος αρώσεως: 25 cmΙπποδύναμμη: 40 - 50..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 10'' με λάμες

Πλάτος αρώσεως: 75 cmΒάθος αρώσεως: 25 cmΙπποδύναμμη: 40 - 50..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 12'' (80χ30)

Πλάτος αρώσεως: 90 cmΒάθος αρώσεως: 30 cmΙπποδύναμμη: 60 - 70..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 12'' BT (100χ30)

Πλάτος αρώσεως: 90 cmΒάθος αρώσεως: 30 cmΙπποδύναμμη: 60 - 70..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 12'' με κοιλοδοκό

Πλάτος αρώσεως: 90 cmΒάθος αρώσεως: 30 cmΙπποδύναμμη: 60 - 70..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 14'' (100χ30)

Πλάτος αρώσεως: 105 cmΒάθος αρώσεως: 33 cmΙπποδύναμμη: 75 - 85..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 14'' (80χ30)

Πλάτος αρώσεως: 105 cmΒάθος αρώσεως: 33 cmΙπποδύναμμη: 75 - 85..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 16'' BBT (120χ40)

Πλάτος αρώσεως: 135 cmΒάθος αρώσεως: 45 cmΙπποδύναμμη: 105 - 130..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 16'' BT (120χ30)

Πλάτος αρώσεως: 135 cmΒάθος αρώσεως: 45 cmΙπποδύναμμη: 105 - 130..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 16'' με προύνι (120χ40)

Πλάτος αρώσεως: 135 cmΒάθος αρώσεως: 45 cmΙπποδύναμμη: 105 - 130..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 16''με υνί (100χ30)

Πλάτος αρώσεως: 135 cmΒάθος αρώσεως: 45 cmΙπποδύναμμη: 90 - 130..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 9'' με κοιλοδοκό

Πλάτος αρώσεως: 72 cmΒάθος αρώσεως: 22 cmΙπποδύναμμη: 20 - 35..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 9'' με λάμες

Πλάτος αρώσεως: 72 cmΒάθος αρώσεως: 22 cmΙπποδύναμμη: 20 - 35..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο Σ8''

Πλάτος αρώσεως: 72 cmΒάθος αρώσεως: 22 cmΙπποδύναμμη: 20 - 35..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο Φ6'' ΕΤ

Πλάτος αρώσεως: 54 cmΒάθος αρώσεως: 10 - 15 cmΙπποδύναμμη: 15 - 20..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€