Άροτρα Πολύινα - Σούστες

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

3υνο

Πλάτος αρώσεως: 90 cmΒάθος αρώσεως: 15 cmΙπποδύναμμη: 30 - 40..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

3υνο 8-9

Πλάτος αρώσεως: 81 cmΒάθος αρώσεως: 22 - 25 cmΙπποδύναμμη: 30 - 40..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

4υνο

Πλάτος αρώσεως: 120 cmΒάθος αρώσεως: 15 cmΙπποδύναμμη: 40 - 60..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

4υνο 8-9

Πλάτος αρώσεως: 108 cmΒάθος αρώσεως: 22 - 25 cmΙπποδύναμμη: 40 - 60..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

5υνο

Πλάτος αρώσεως: 150 cmΒάθος αρώσεως: 15 cmΙπποδύναμμη: 50 - 70..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

5υνο 8-9

Πλάτος αρώσεως: 135 cmΒάθος αρώσεως: 22 - 25 cmΙπποδύναμμη: 60 - 80..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

6υνο

Πλάτος αρώσεως: 180 cmΒάθος αρώσεως: 15 cmΙπποδύναμμη: 70 - 100..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

6υνο 8-9

Πλάτος αρώσεως: 162 cmΒάθος αρώσεως: 22 - 25 cmΙπποδύναμμη: 70 - 100..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

7υνο

Πλάτος αρώσεως: 210 cmΒάθος αρώσεως: 15 cmΙπποδύναμμη: 90 - 120..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

8υνο

Πλάτος αρώσεως: 240 cmΒάθος αρώσεως: 15 cmΙπποδύναμμη: 100 - 150..

0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€